diagnostiekDiagnostisch onderzoek

Bij Indigo kunt u terecht voor een diagnostisch onderzoek. In een diagnostisch onderzoek wordt het algemeen functioneren en de ontwikkeling door verschillende disciplines in kaart gebracht. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt beslist of een bepaalde diagnose passend is bij de problemen die zich voordoen in het dagelijkse leven. Aan de hand van de resultaten geven we advies over de verdere begeleiding en/of behandeling.

 

→ Procedure bij vraag naar diagnostisch onderzoek

→ Kostprijs diagnostiek

 

Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn autismespectrumstoornis, ADHD, het syndroom van Gilles de la Tourette.
Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie, dysorthografie, dyscalculie.

Gegevens

Adres:

Goswin de Stassartstraat 9
2800 Mechelen

Telefoon: 015 34 27 30
Email: info@indigovzw.be