Procedure bij vraag naar diagnostisch onderzoekProcedure bij kinderen

 • De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek proberen we al een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn/haar ontwikkeling.

 • Aan het eind van het intakegesprek wordt samen beslist of verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. Indien nodig wordt er onderzoek ingepland bij een psycholoog, arts, logopediste en/of kinesitherapeut. U wordt op de hoogte gebracht van de kosten die verbonden zijn aan deze onderzoeken.

 • Als wordt beslist om over te gaan tot verder diagnostisch onderzoek, betaalt u aan het einde van een intakegesprek een voorschot van 250 euro. Als wordt besloten om geen verder onderzoek in te plannen, betaalt u 150 euro na afloop van het intakegesprek. 

 • Uw kind doorloopt de afgesproken onderzoeksmomenten.

 • Na de onderzoeken volgt een eindgesprek bij de arts of psycholoog waarbij de resultaten worden besproken en verder advies wordt gegeven.

 • Na dit gesprek krijgt u het onderzoeksverslag mee naar huis.

 • De resterende kosten van het onderzoek kunnen na het eindgesprek worden betaald via bancontact of middels een overschrijving. Procedure bij volwassenen

 • Volwassenen die zelf een diagnostisch onderzoek wensen worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

 • Aan het eind van dit gesprek wordt samen beslist of verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. De onderzoeken gebeuren door een psycholoog. Soms is er ook een onderzoek bij de logopediste of kinesitherapeut nodig. Indien nodig zal er ook een gesprek ingepland worden met de partner of de ouders van de betrokkene. 

  U wordt op de hoogte gebracht van de kosten die verbonden zijn aan deze onderzoeken.

 • Wanneer tijdens een intakegesprek wordt beslist om verder diagnostisch onderzoek in te plannen, betaalt u na dit gesprek een voorschot van 250 euro. Als wordt beslist om niet over te gaan tot verder onderzoek, betaalt u 150 euro eigen opleg voor het intakgesprek.

 • U doorloopt de ingeplande onderzoeksmomenten.

 • Nadien volgt een eindbespreking bij de arts of psycholoog.

 • U krijgt het onderzoeksverslag mee naar huis.

 • De resterende kosten voor het onderzoek kunnen na het eindgesprek betaald worden via bancontact of middels overschrijving. 

 

→ Kostprijs diagnostiek

Gegevens

Adres:

Goswin de Stassartstraat 9
2800 Mechelen

Telefoon: 015 34 27 30
Email: info@indigovzw.be