Lien Bourgonjon

Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog

Bekijk
 • Kinderen en adolescenten
 • Psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding en ouderbegeleiding

 

Lien studeerde in 2008 af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Ze heeft zich tijdens haar opleiding en in haar stages en thesis altijd toegespitst op werken met kinderen en jongeren. 

Lien werkt sinds 2010 bij Indigo. Ze doet er vooral onderzoek bij kleuters, kinderen, adolescenten en af en toe ook jongvolwassenen. Daarnaast geeft ze samen met Lore groepstrainingen zoals een sociale vaardigheidstraining voor kinderen. Lien en Lore geven samen ook lezingen over ontwikkelingsstoornissen in scholen. 

Op woensdagnamiddag geeft Lien therapie aan kinderen en/of hun ouders. 

 
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP). 


Lore Degryse

Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog

Bekijk
 • Kinderen en adolescenten
 • Psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding en ouderbegeleiding


Lore studeerde als licentiaat klinische psychologie in 2007 af aan de Ugent. Sinds begin 2008 werk ze voltijds bij Indigo vzw. Ze maakt er deel uit van het multidisciplinair onderzoeksteam voor kinderen en jongeren. Naast dit diagnostisch onderzoek geeft ze zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, NLD, hechtingsstoornissen,...). Er is ook een mogelijkheid tot ouderbegeleiding. Afhankelijk van de ernst en het soort problematiek wordt er samen gezocht naar een behandeling op maat. Dit kan gebeuren via speltherapie, gedragstherapie, relaxatietechnieken of cognitieve gesprekstechnieken rond gedachten, gevoelens en gedrag.

 

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP). 


Pascale Dedecker

Klinisch psycholoog

Bekijk
 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • Individuele begeleiding, relatietherapie en gezinsbegeleiding

 

Pascale werkt tijdens de therapie op een zeer concrete manier. Zij gaat samen met jou op zoek naar wat er moeilijk loopt in jouw leven en stelt samen met jou doelen op die stapsgewijs en op een duidelijke en concrete manier bereikt kunnen worden. Aspecten die vaak naar voor komen en besproken/begeleid worden zijn: Wat houdt mijn diagnose juist in? Hoe kan ik deze aanvaarden? Hoe kan ik mijn moeilijkheden aanpakken/verbeteren? Hoe kan ik dit communiceren naar mijn relatie, gezinsleven of werk?

Voor relatietherapie kan je ook bij Pascale terecht. Samen met jouw partner wordt er tijdens de eerste sessies bekeken waar jullie moeilijkheden ondervinden. Nadien krijgen jullie concrete handvaten aangereikt waarmee jullie aan de slag kunnen en die nadien besproken, geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

 

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP). 


Sven Destaerke

Klinisch psycholoog

Bekijk
 • Adolescenten en volwassenen
 • Individuele begeleiding, relatietherapeie en gezinsbegeleiding 

 Bram Dom

Klinisch psycholoog

Bekijk
 • Adolescenten en volwassenen
 • Psychodiagnostisch onderzoek en individuele begeleiding

 

Bram studeerde in 2007 af als 'licenciaat in de klinische psychologie' aan de VUB. Eerder rondde hij in 2003 de opleiding 'gegradueerde assistent in de psychologie' af aan de Lessius Hogeschool.

Sinds eind 2008 werkt Bram bij Indigo VZW. Naast het begeleiden van (de ouders van) adolescenten en (de partners van) volwassenen, wijdt hij een groot deel van zijn tijd aan diagnostisch onderzoek. Hiernaast verzorgt hij intake- en eindgesprekken.

In samenwerking met Dr. Roelen bezoekt en test hij eveneens gevangenen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis.

Tijdens de begeleidingen wordt er veel aandacht besteed aan de voor cliënten vermoeiende prikkelverwerking. Er wordt ingegaan op de nood aan psycho-educatie en het leren omgaan met beperkingen.

 

Erkend en gecertifieerd klinisch psycholoog. Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en van de Belgische Vereniging van Psychologen.Nele Verschaeren

Klinisch psycholoog

Bekijk
 • Adolescenten en volwassenen
 • Psychodiagnostisch onderzoek en individuele begeleiding 

 

Nele studeerde als licentiaat klinische psychologie in 2001 af aan de K.U. Leuven. Sinds begin 2007 werkt ze voltijds bij Indigo vzw en maakt er deel uit van het multidisciplinair onderzoeksteam adolescenten en volwassenen. Naast het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, geeft ze individuele begeleiding aan adolescenten en volwassenen met (het vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen. Indien nodig of gewenst worden ook b.v. ouders of partner bij zo’n begeleiding betrokken. Bij de start van de therapie zoekt zij samen met jou naar wat er goed en niet goed gaat. Samen wordt besproken wat je met de therapie wil bereiken en welke stappen er nodig zijn om die doelen te bereiken. Nele werkt hierbij op verschillende manieren, bijvoorbeeld met relaxatietechnieken, mindfulness, technieken uit de cognitieve gedragstherapie, enz. Zij volgde tevens een opleiding EMDR. Zij laat zich graag inspireren door ideeën uit de oplossingsgerichte therapie.

 

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), van de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP) en van EMDR-Belgium vzw.Anne Blomme

klinisch psycholoog

Bekijk
 • Kinderen en (jong)volwassenen
 • Individuele begeleiding, ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding


Anne studeerde af als Master in de klinische psychologie aan de VUB. Ze volgde tevens een aanvullende jaaropleiding Geweldloze Communicatie. Sinds 2017 volgt ze een vierjarige erkende Integratieve Psychotherapieopleiding.
Binnen Indigo staat ze in voor begeleiding bij kinderen en (jong)volwassenen, ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding.

Tijdens de therapie bekijkt en ontdekt zij samen met jou wie je bent, wat je sterktes zijn en welke zaken moeilijker lopen. Er wordt gewerkt rond jouw ervaringen, gedachten, gevoelens en behoeftes. Anne werkt hierbij op verschillende manieren, telkens op maat.

 

Erkend en gecertificeerd psycholoog – PsychologencommissieLaura Vanderspikken

Klinisch psycholoog

Bekijk
 • Volwassenen en jongeren
 • Individuele begeleiding, relatietherapie en gezinsbegeleiding

 

Laura studeerde af als Klinisch Psychologe aan de K.U. Leuven. Daarnaast volgt zij momenteel een opleiding tot hypnotherapeut te Kortenberg en start zij in 2017 een opleiding tot Psychoanalytisch Therapeute.

Binnen Indigo begeleidt ze volwassenen en jongeren door middel van individuele gesprekken.  Ook partners, ouders en andere gezinsleden kunnen betrokken worden in de begeleiding.

Laura beschouwt therapie als een samenwerking tussen therapeut en cliënt. Jouw hulpvraag en jouw verhaal staan centraal. Er wordt steeds samen gezocht naar een behandeling op maat.Annelies Aerts

Klinisch (school)psycholoog

Bekijk


Gegevens

Adres:

Goswin de Stassartstraat 9
2800 Mechelen

Telefoon: 015 34 27 30
Email: info@indigovzw.be